Voor-bode/Cas Vos

  • Phil Van Schalkwyk University of the North-West

Abstract

Voor-bode is die jongste bundel van die bekende afgetrede teoloog Cas Vos wat in 1999 as digter debuteer met Vuurtong en sedertdien ’n waardevolle poësie-oeuvre opgebou het. Buscop (2003) lees Vos se poësie, teen die agtergrond van Vos (1996a en 1996b) se teologiese tweeluik Die volheid daarvan: Homiletiek vanuit ’n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief (I & II) as ’n beliggaming van lewensvreugde (la joie de vivre) waarby die W/woord in die werklikheid en die komplekse wisselwerking W/woord en werklikheid sentraal staan.

References

Buscop, Jan. “Digoeuvre van Cas Vos: Die beliggaming van ’n lewensvreugspel.” Verbum Et Ecclesia 24.1 (2003).

Halim, Hala. Alexandrian Cosmopolitism: An Archive. New York: Fordham U P, 2013.

Van Schalkwyk, Phil. “‘Op de wijze van Kavafis’: Die voorbeeld van die digter uit Alexandrië.” Literator 35.2 (2014).

Vos, C.J.A. Die volheid daarvan I: Homiletiek uit ’n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike navorsing, 1996a.

______. Die volheid daarvan II: Homiletiek uit ’n hermeneuties-kommunikatiewe perspektief. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike navorsing, 1996b.

Vos, Cas & Dirk Human (reds.). Liefde is die grootste: Oor erotiek en seksualiteit. Pretoria: Protea Boekhuis, 2007.
Views
  • Abstract 82
  • PDF 24
Views and downloads are with effect from 11 January 2018
Published
2016-04-11
Section
Book reviews