Pieter Fourie: Teatermaker—’n huldiging (Fanie Olivier, red.)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.17159/tl.v57i2.8548

Keywords:

Pieter Fourie, Fanie Olivier, Hertzogpryswenner, Huldigingsbundel, Afrikaanse drama, Teaterwese, Daniel Hugo, Nico Luwes, Temple Hauptfleisch, Maritha Snyman, Thys Human, Marisa Keuris, Joan Hambidge

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Blaise, Anneke. “Onderhoud met Pieter Fourie”. Beeld, 28 Aug. 1990.

Carstens, B. J. C. Hertzogprystoekennings vir drama: 1915–1971, D.Litt-proefskrif, U van Pretoria, 2009, https://repository.up.ac.za/handle/2263/24498.

Griebenow, Francois. “Boetman-volksdrama”. Beeld, 30 Mei 2000, 8.

Smuts, J. P. “Die Akademie se letterkundepryse”. Tydskrif vir Geesteswetenskappe vol. 45, no. 1, 2005, 1–14. https://hdl.handle.net/10520/EJC19911.

Van Jaarsveld, Anthea. “Die Hertzogprys vir drama: Griekse tragedie, Middeleeuse moraliteitspel of Negentiende-eeuse realiteit—die problematiek en uitdagings binne die drama-‘industrie’ en die invloed daarop by die toekenningsproses”. Tydskrif vir Geesteswetenskappe vol. 57 no. 2-1, 2017, 387–411. DOI: https://doi.org/10.17159/2224-7912/2017/v57n2-1a10.

Downloads

Published

2020-11-24

How to Cite

Van Jaarsveld, A. (2020). Pieter Fourie: Teatermaker—’n huldiging (Fanie Olivier, red.). Tydskrif Vir Letterkunde, 57(2), 121–123. https://doi.org/10.17159/tl.v57i2.8548

Issue

Section

Book reviews