Pieter Fourie: Teatermaker—’n huldiging (Fanie Olivier red.)

Keywords: Pieter Fourie, Fanie Olivier, Hertzogpryswenner, Huldigingsbundel, Afrikaanse drama, Teaterwese, Daniel Hugo, Nico Luwes, Temple Hauptfleisch, Maritha Snyman, Thys Human, Marisa Keuris, Joan Hambidge

References

Blaise, Anneke. “Onderhoud met Pieter Fourie”. Beeld, 28 Aug. 1990.

Carstens, B. J. C. Hertzogprystoekennings vir drama: 1915–1971, D.Litt-proefskrif, U van Pretoria, 2009, https://repository.up.ac.za/handle/2263/24498.

Griebenow, Francois. “Boetman-volksdrama”. Beeld, 30 Mei 2000, 8.

Smuts, J. P. “Die Akademie se letterkundepryse”. Tydskrif vir Geesteswetenskappe vol. 45, no. 1, 2005, 1–14. https://hdl.handle.net/10520/EJC19911.

Van Jaarsveld, Anthea. “Die Hertzogprys vir drama: Griekse tragedie, Middeleeuse moraliteitspel of Negentiende-eeuse realiteit—die problematiek en uitdagings binne die drama-‘industrie’ en die invloed daarop by die toekenningsproses”. Tydskrif vir Geesteswetenskappe vol. 57 no. 2-1, 2017, 387–411. DOI: https://doi.org/10.17159/2224-7912/2017/v57n2-1a10.

Published
2020-11-24
How to Cite
Van JaarsveldA. (2020). Pieter Fourie: Teatermaker—’n huldiging (Fanie Olivier red.). Tydskrif Vir Letterkunde, 57(2), 121-123. https://doi.org/10.17159/tl.v57i2.8548
Section
Book reviews