van Zyl, S. (2020). Die dao van Daan van der Walt (Lodewyk G. du Plessis). Tydskrif Vir Letterkunde, 57(1), 157-158. https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.57i1.6467