ZajasP. South goes East. Zuid-Afrikaanse literatuur bij Volk & Welt. Tydskrif vir Letterkunde, v. 57, n. 2, p. 67-80, 9 Oct. 2020.