VitackovaM. Are you two sisters? A memoir (Hester van der Walt). Tydskrif vir Letterkunde, v. 57, n. 2, p. 131-132, 23 Nov. 2020.