van Zyl, Stefan. 2020. “Die Dao Van Daan Van Der Walt (Lodewyk G. Du Plessis)”. Tydskrif Vir Letterkunde 57 (1), 157-58. https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.57i1.6467.