Medungo, Marco. 2020. “ Dante in Mogadishu: The Divine Comedy in Nuruddin Farah’s Links”. Tydskrif Vir Letterkunde 57 (1), 45-55. https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.57i1.8060.