van Zyl, S. (2020) “Die dao van Daan van der Walt (Lodewyk G. du Plessis)”, Tydskrif vir Letterkunde, 57(1), pp. 157-158. doi: 10.17159/2309-9070/tvl.v.57i1.6467.