FourieR. (2019) “Die mond vol vuur: Beskouings oor die werk van Breyten Breytenbach (Louise Viljoen)”, Tydskrif vir Letterkunde, 52(2). doi: 10.4314/tvl.v52i2.34.