NyongesaA. (2020) “London, Cape Town, Joburg (Zukiswa Wanner)”, Tydskrif vir Letterkunde, 57(2), pp. 135-136. doi: 10.17159/tl.v57i2.8506.