van Zyl, S. “Die Dao Van Daan Van Der Walt (Lodewyk G. Du Plessis)”. Tydskrif Vir Letterkunde, Vol. 57, no. 1, Apr. 2020, pp. 157-8, doi:10.17159/2309-9070/tvl.v.57i1.6467.