Adam Small (75)

  • Hein Willemse University of Pretoria, South Africa
  • Steward Van Wyk

Abstract

Adam Small het op 21 Desember 2011 sy vyf-en-sewentigste verjaardag gevier. Ter
afwagting van hierdie geleentheid het die Departement Afrikaans en Nederlands aan
die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) in samewerking met Tydskrif vir Letterkunde
’n simposium met die titel “Adam Small: sy lewe en werk” op Vrydag, 7 Oktober 2011
aangebied. In die loop van sy lewe as ’n skrywer en akademikus was Small aan beide
die UWK en Tydskrif vir Letterkunde verbonde. Die universiteit is in 1960 te midde van
groot politieke omstredenheid opgerig en Small was aanvanklik die enigste swart
lektor. In 1973 bedank hy sy pos as senior lektor in Wysbegeerte in simpatie met
studente-eise vir ’n aanneemliker onderrigbedeling op die UWK-kampus. In 1984
keer hy terug as professor en hoof van die Departement Maatskaplike Werk. Twaalf
jaar later tree hy uit die diens. Sy verbondenheid aan Tydskrif vir Letterkunde in die
vroeë 1960s was van korte duur. Saam met ’n aantal jonger Afrikaanse skrywers wat
later as die Sestigers bekend sou staan, was hy deel van ’n nuwe redaksie wat ’n vars
benadering in die oudste Afrikaanse literêre tydskrif wou blaas. Persoonlikheidsgeskille
met die ouer garde van Tydskrif het egter daarvoor gesorg dat die voorgenome
samewerking slegs een uitgawe sou duur. Met hierdie historiese verbintenisse is dit
gepas dat die Small-simposium op die kampus van die UWK plaasgevind het en dat
die voordragte in Tydskrif vir Letterkunde gepubliseer word.
Published
2017-04-04
Section
Research articles