Karel Schoeman se skrywerskap en vroeër werk: ’n persoonlike perspektief

Keywords: Afrikaans literature, Karel Schoeman

Author Biography

Renée Marais, University of Pretoria

Renée Marais is vertaaldosent en programbestuurder van die nagraadse program in Vertaal- en Tolkstudie aan die Universiteit van Pretoria.

Published
2017-09-04
Citation Export
Marais, R. (2017). Karel Schoeman se skrywerskap en vroeër werk: ’n persoonlike perspektief. Tydskrif Vir Letterkunde, 54(2), 156-159. https://doi.org/https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.54i2.2962
Section
Tributes