Karel Schoeman se skrywerskap en vroeër werk: ’n persoonlike perspektief

Keywords: Afrikaans literature, Karel Schoeman

Author Biography

Renée Marais, University of Pretoria

Renée Marais is vertaaldosent en programbestuurder van die nagraadse program in Vertaal- en Tolkstudie aan die Universiteit van Pretoria.

References

Baron, Chris. “Karel Schoeman: Solitary writer who shunned international fame”. Sunday Times. 7 Mei 2017.

De Coninck, Herman. “Poëzie”. Met een klank van hobo. Herman de Coninck. Amsterdam: Van Oorschot, 1980.

Louw, N. P. van Wyk. Raka. Kaapstad: Tafelberg, 1981.

Louw, N. P. van Wyk. “Seekoevlei”. Nuwe verse. Kaapstad: Nasionale Boekhandel, 1963.

Olivier, Gerrit. “Onderhoud met Karel Schoeman.” Sluiswagter by die dam van stemme: Beskouings oor die werk van Karel Schoeman. Reds. Willie Burger en Helize van Vuuren. Pretoria: Protea, 2002. 20–43.

Schoeman, Karel. Op ’n eiland. Kaapstad: Human & Rousseau, 1971.
Published
2017-09-04
Section
Tributes