Marais, R. (2017). Karel Schoeman se skrywerskap en vroeër werk: ’n persoonlike perspektief. Tydskrif Vir Letterkunde, 54(2), 156-159. https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.54i2.2962